Συλλογές
Τίτλος Μελέτη της εταιρικής πτώχευσης υπό το πρίσμα δεδομένων της κεφαλαιαγοράς: Ελλάδα
Δημιουργός Χρονόπουλος, Παναγιώτης Ι.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 55σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Πτώχευση
Κεφαλαιαγορά
Οικονομικό υπόδειγμα
Εταιρία
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006