Συλλογές
Τίτλος Η εφαρμογή των ΔΠΧΠ στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών επιχειρήσεις
Δημιουργός Θεοφανοπούλου, Ζωή-Αργυρή
Συντελεστής Σιουγλέ, Γεωργία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 84σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Χρηματιστήριο αξιών
Επιχείρηση
Λογιστική
Διεθνές πρότυπο
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006