Συλλογές
Τίτλος Insider trading: an empirical analysis of stock market reaction around the debt issues in Athens Stock exchange and London stock exchange
Δημιουργός Λιούτας, Νικόλαος
Συντελεστής Καβουσανός, Ε.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 69p.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Financial market
Business
Debt
Greece
United Kingdom
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006