Συλλογές
Τίτλος Η χρησιμοποίηση της κοστολογικής πληροφορίας ως διοικητικό εργαλείο: μελέτη περίπτωσης στην εταιρεία Εγνατία Finance Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Δημιουργός Σταμοπούλου, Δήμητρα
Συντελεστής Κοέν, Σάνδρα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 93σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Δομή της επιχείρησης
Διοίκηση επιχειρήσεων
Κοστολόγηση
Παροχή υπηρεσιών
Ημερομηνία έκδοσης 06-2006