Συλλογές
Τίτλος Η αντίδραση της αγοράς στις ταμειακές ροές με βάση τα Δ.Π.Χ.Π. και σύγκριση του πληροφοριακού περιεχομένου τους με αυτό των κερδών
Δημιουργός Μαυρίδη, Φλωρεντία
Συντελεστής Σιουγλέ, Γεωργία
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 85σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Λογιστική
Αγορά
Κέρδος
Ταμειακή ροή
Ημερομηνία έκδοσης 10-2006