Συλλογές
Τίτλος Η επίδραση των διεθνών λογιστικών προτύπων στο πληροφοριακό περιεχόμενο των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων των βιομηχανικών, εμπορικών, κατασκευαστικών & λοιπών εισηγμένων επιχειρήσεων
Δημιουργός Καμβύσης, Μιχαήλ
Συντελεστής Τζόβας, Χρήστος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Επιχείρηση
Λογιστική
Λογιστικό σύστημα
Ημερομηνία έκδοσης 11-2006