Συλλογές
Τίτλος Ο προϋπολογισμός ως εργαλείο ελέγχου: μελέτη περίπτωση στην εταιρεία Pfizer Inc
Δημιουργός Πολλάτος, Χρήστος
Συντελεστής Κοέν, Σάνδρα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Ελεγχος του προϋπολογισμού
Προϋπολογισμός
Εταιρία
Εταιρία
Ημερομηνία έκδοσης 06-2006