Συλλογές
Τίτλος Παράγοντες διαμόρφωσης περιθωρίου επιτοκίου (spread) στις εκδόσεις κρατικών ομολόγων
Εναλλακτικός τίτλος συγκριτική μελέτη στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δημιουργός Σταυρόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 134σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Χρηματοδότηση
Συναλλαγματικό απόθεμα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ελλειμμα
Χρέος
Διπλωματική εργασία
Ημερομηνία έκδοσης 01-2011