Συλλογές
Τίτλος Θεωρητική κοινωνική οικονομική: οικονομικαί διακυμάνσεις και κρίσεις
Εκδότης Λιθογρ. Β.Α. Πετρή
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 115σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τεύχος 7ον
Ημερομηνία έκδοσης 1940