Συλλογές
Τίτλος Φροντιστήριον του καθηγητού κ. Γ. Χαριτάκη περί Χρήματος
Δημιουργός Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης Πετρή Β.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 70σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1935