Συλλογές
Τίτλος Αι οικονομικαί διακυμάνσεις και αι κρίσεις
Δημιουργός Χαριτάκης, Γεώργιος
Εκδότης Βλαστός Σ.Κ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 95σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Ανατύπωσις εκ της Οικονομικής Επετηρίδος της Ελλάδος 1931 εκδιδομένης υπό Γ. Χαριτάκη, Α. Καλλιαβά και Κ. Μικέλη
Ημερομηνία έκδοσης 1932