Συλλογές
Τίτλος Θεωρητική κοινωνική οικονομική: παραγωγή και πορισμός
Εκδότης Πετρή Β.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 132σ.
Γλώσσα el
Περίληψη τεύχος 3ον, βιβλίον 2ον
Ημερομηνία έκδοσης 1939