Συλλογές
Τίτλος Εμπορική οικονομική
Δημιουργός Σπουργίτης, Αναστάσιος Ν.
Εκδότης Πετρής Β.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 201σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1935