Συλλογές
Τίτλος Νόμισμα - Χρηματιστήριον
Δημιουργός Σπουργίτης, Αναστάσιος Ν.
Εκδότης Πετρής Β.Α.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 207σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1936