Συλλογές
Τίτλος Εισαγωγή στη σπουδή της οικονομικής επιστήμης: εγκυκλοπαίδεια πολιτικών επιστημών
Δημιουργός Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Εκδότης Τζάκας - Δελαγραμμάτικας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 146σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Οικονομία
Ημερομηνία έκδοσης 1947