Συλλογές
Τίτλος Εφηρμοσμένη πολιτική οικονομία:εσωτερική εμπορική πολιτική - τμήμα 5ο
Δημιουργός Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Ε.
Εκδότης Παπαζήσης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 478σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Εσωτερική εμπορική πολιτική. Οργάνωσις και πολιτική του εσωτερικού εμπορίου.
Ημερομηνία έκδοσης 1954