Συλλογές
Τίτλος Ελληνικόν εμπορικόν δίκαιον: τόμος δεύτερος
Δημιουργός Αναστασιάδης, Ηλίας Κ.
Εκδότης Κυριακούλης, Κ. Λ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 439σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Έκδοσις τέταρτη
Ημερομηνία έκδοσης 1937