Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα παραστατικής γεωμετρίας: διδαχθέντα κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1925-1926
Δημιουργός Σακελλαρίου, Νείλος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 180σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1925