Συλλογές
Τίτλος Χημεία ανόργανος και οργανική
Δημιουργός Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι., Δαλιέτος, Ιούλιος Γ.
Εκδότης Δημητράκος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 871σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1938