Συλλογές
Τίτλος Επενδυτική αποδοτικότητα και ποιότητα λογιστικών πληροφοριών
Δημιουργός Γελάση, Γεωργία
Συντελεστής Παπαδάκη, Αφροδίτη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Εταιρεία
Λογιστική
Αποδοτικότητα
Επενδυτική πολιτική
Ημερομηνία έκδοσης 06-2013