Συλλογές
Τίτλος Συγκριτική μελέτη δυνατοτήτων των λογισμικών ARCGIS και του QUANTUMGIS
Εναλλακτικός τίτλος εκτίμηση μοντέλου stock-flow για την Ελβετική αγορά κατοικίας, εκτίμηση τριώροφου κτηρίου στο δήμο της Χίου
Δημιουργός Κοτσιφάκης, Νικόλαος
Συντελεστής Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 55σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Ακίνητη περιουσία
Αγορά ακινήτων
Λογισμικό
Στατιστική
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης 05-2013