Συλλογές
Τίτλος Λόγος εισαγωγικός εις την θεωρητικήν και εφηρμοσμένην λογιστικήν
Δημιουργός Παναγιωτόπουλος, Κ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 214σ.
Γλώσσα el