Συλλογές
Τίτλος Στοιχεία γενικών μαθηματικών
Δημιουργός Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Εκδότης Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 247σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 19--