Συλλογές
Τίτλος Πίνακες οικονομικών μαθηματικών: συμπλήρωμα των παραδόσεων
Δημιουργός Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Τύπος Collection
Φυσική περιγραφή 81σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 19--