Συλλογές
Τίτλος Σημειώσεις γενικών μαθηματικών: συμπλήρωμα, από τας παραδόσεις
Δημιουργός Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Εκδότης Κλουκίνας Σ.Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 213σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 19--