Συλλογές
Τίτλος Η σχολική εργασία στο σπίτι στην Α/θμια εκπαίδευση: πιλοτική στατιστική έρευνα
Δημιουργός Αρχοντάκης, Γιώργος
Συντελεστής Λειβαδά, Α.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 148σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής (part-time)
Λέξη κλειδί Σχολική μελέτη
Εργασία
Μαθητής
Ελλάδα
Στατιστική
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Στατιστική έρευνα
Ημερομηνία έκδοσης 03-2011