Συλλογές
Τίτλος Τιμολόγηση και χρήση παραγώγων προϊόντων σε συναλλαγματικές ισοτιμίες
Δημιουργός Μπάντου, Ελένη
Συντελεστής Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 89σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπισττήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Ποσοτικές Μεθόδους στη Λήψη Αποφάσεων (part-time)
Περιλαμβάνει περίληψη στα Αγγλικά
Λέξη κλειδί Τιμολόγηση
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Αγορά συναλλάγματος
Συναλλαγματική ισοτιμία
Λήψη απόφασης
Ημερομηνία έκδοσης 09-2011