Συλλογές
Τίτλος Παραγοντική ανάλυση και ανάλυση κατά συστάδες σε δείγμα δεδομένων που αφορούν την ανακύκλωση
Δημιουργός Κονιστή, Βασιλική Γ.
Συντελεστής Παπαγεωργίου, Ι.
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 120σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Στατιστικής
Λέξη κλειδί Οικολογία
Στατιστική έρευνα
Καταναλωτής
Περιβάλλον
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 09-2011