Συλλογές
Τίτλος Ασκήσεις γενικής λογιστικής: τόμος Β΄
Δημιουργός Χρυσοκέρης, Ιωάννης Τρ.
Εκδότης Παπαζήσης, Βίκτωρ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 143σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1971