Συλλογές
Τίτλος Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 1: Περιγραφικά στατιστικά μέτρα και στατιστική επαγωγή
Δημιουργός Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Εκδότης Ελληνική Λιθογραφία
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 433σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Στατιστική μέθοδος
Στατιστική
Ημερομηνία έκδοσης 1993