Συλλογές
Τίτλος Φορολογικόν δίκαιον: Γενικαί αρχαί
Δημιουργός Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ιω.
Εκδότης Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 111σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τεύχος πρώτον: Εισαγωγή.
Ημερομηνία έκδοσης 1958