Συλλογές
Τίτλος Στοιχεία διοικητικού δικαίου (εισαγωγή εις το διοικητικόν δίκαιον - δημοσιουπαλληλικόν δίκαιον)
Δημιουργός Πολυχρονιάδης, Κ.Δ.
Εκδότης Παπαζήσης, Αργύρης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 113σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1942