Συλλογές
Τίτλος Η φύσις και οι φυσικοί όροι εν τη Γεωοικονομία: κοσμικοί όροι - χάρται
Δημιουργός Σφυρής, Κ.Δ.
Εκδότης Λιθογραφείον Πετρή
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 83σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τεύχος Β΄: Μέρος Β΄: Τμήμα Α΄
Ημερομηνία έκδοσης 1936