Συλλογές
Τίτλος Στοιχεία αστικού δικαίου - Γενικαί αρχαί (κατά αστικό τον κώδικα)
Δημιουργός Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Εκδότης Παπαζησης, Αργύρης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 174σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1952