Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα οικονομικής αναλύσεως: τεύχος Γ΄
Δημιουργός Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 88σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1967