Συλλογές
Τίτλος Οικονομική της αγοράς: τεύχος Α΄
Δημιουργός Διακόπουλος, Χριστόφορος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 135σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1970