Συλλογές
Τίτλος Πτωχευτικόν δίκαιον: ανατύπωσις 1967
Δημιουργός Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Εκδότης Το Νομικόν, Σάκκουλας, Αντ. Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 371σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Εμπορικό δίκαιο
Πτώχευση
Ημερομηνία έκδοσης 1967