Συλλογές
Τίτλος Εισηγήσεις του εμπορικού δικαίου
Δημιουργός Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 129σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1970