Συλλογές
Τίτλος Οικονομική της αναπτύξεως: παραδόσεις
Δημιουργός Πανάς, Ευστάθιος Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 147σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τόμος πρώτος: Εισαγωγή εις την θεωρίαν της οικονομικής αναπτύξεως
Ημερομηνία έκδοσης 1971