Συλλογές
Τίτλος Γεωργικαί επενδύσεις: ποσοτική διερεύνησις των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου εις την ελληνικήν γεωργίαν
Δημιουργός Συκιανάκης, Γεώργιος Ν.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 163σ.
Γλώσσα el
Λέξη κλειδί Χρηματοδότηση
Οικονομική υποστήριξη
Μισθός
Αγροτική τράπεζα
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Τεχνολογία
Παραγωγικότητα
Γεωργική πολιτική
Οικονομική πολιτική
Οικονομία
Επενδυτική πολιτική
Παραγωγή
Παραγωγικό αγαθό
Ελλάδα
Γεωργικός τομέας
Επενδύσεις
Ημερομηνία έκδοσης 1971