Συλλογές
Τίτλος Εισαγωγή εις την επιχειρησιακήν έρευναν
Δημιουργός Παπαγεωργίου, Ι.
Εκδότης Παπαζήσης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 261σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1973