Συλλογές
Τίτλος Γραμμική άλγεβρα: για σπουδαστές της οικονομετρίας
Δημιουργός Δρεττάκης, Μανόλης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 210σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1975