Συλλογές
Τίτλος Στοιχεία ναυτικού δικαίου: παραδόσεις: τεύχος Α΄
Δημιουργός Λουκόπουλος, Ανδρ. Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 149σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 19--