Συλλογές
Τίτλος Εμπορικόν δίκαιον: τόμος Ι
Δημιουργός Λουκόπουλος, Ανδρ. Δ.
Εκδότης Καραμπερόπουλος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 308σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Γενικόν μέρος. Εισαγωγή - Το δίκαιον των εμπορικών πράξεων - Το δίκαιον των εμπόρων - Η εμπορική επιχείρησις και προστασία αυτής
Ημερομηνία έκδοσης 19--