Συλλογές
Τίτλος Περί αξιογράφων: τόμος Ι, συναλλαγματική
Δημιουργός Λουκόπουλος, Ανδρέας Δ.
Εκδότης Καραμπερόπουλος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 351σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1981