Συλλογές
Τίτλος Χειραγώγηση λογιστικού αποτελέσματος στο ΧΑΑ μετά την υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Π.
Εναλλακτικός τίτλος ανάλυση βάσει εταιρικών χαρακτηριστικών
Δημιουργός Ντοκόζη, Αφροδίτη
Συντελεστής Αναγνωστοπούλου, Σεράϊνα
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 181σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Χρηματιστήριο αξιών
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Κεφαλαιαγορά
Κέρδος
Εταιρεία
Αποδοτικότητα
Ημερομηνία έκδοσης 07-2012