Συλλογές
Τίτλος Οικονομικές συνέπειες των διεθνών λογιστικών προτύπων
Δημιουργός Ζούκη, Δήμητρα
Συντελεστής Γκίκας, Δημήτριος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 80σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Ελεγκτικό όργανο
Χρηματιστήριο αξιών
Νομοθεσία
Αποθέματα
Οικονομικές συνέπειες
Λογιστική
Διεθνές πρότυπο
Κεφαλαιαγορά
Ημερομηνία έκδοσης 06-2012