Συλλογές
Τίτλος Το πληροφοριακό περιεχόμενο των accruals
Δημιουργός Δραγασάκη, Κλεοπάτρα
Συντελεστής Παπαδάκη, Αφροδίτη
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Εταιρεία
Ταμειακή ροή
Κέρδος
Διεθνές πρότυπο
Λογιστική
Συλλογή δεδομένων
Ημερομηνία έκδοσης 10-2009