Συλλογές
Τίτλος Nonparametric multivariate control charts
Εναλλακτικός τίτλος Μη παραμετρικά πολυμεταβλητά διαγράμματα ελέγχου
Δημιουργός Petroulaki, Paraskevi
Συντελεστής Psarakis, S.
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 91p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί Statistics
Quality control
Statistical analysis
Data analysis
Ημερομηνία έκδοσης 03-2013