Συλλογές
Τίτλος Non additive measure theory, Choquet integral and applications in probability and statistics
Εναλλακτικός τίτλος Μη αθροιστική θεωρία μέτρου, ολοκλήρωμα Choquet και εφαρμογές στις πιθανότητες και την στατιστική
Δημιουργός Gargaropoulos, Aristeidis G.
Συντελεστής Giannakopoulos, A.
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 68p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί Probability
Statistics
Statistical analysis
Ημερομηνία έκδοσης 01-2012